Fondens Formål

Marianne & Peter Hermansens fond har til formål at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål i bred forstand med tilknytning til Fyn og særligt til Langeskov samt der ligger i Kerteminde kommune.

Yderligere at yde en økonomisk støtte til privat og/eller offentlig forskning og innovation inden for forbrændings- og røgsugerteknologi, partikelfiltrering, varmegenindvinding fra røggasser og luft, varmepumpe -og køleteknologi samt indeklimarelaterede områder. 

Med henblik på at tilvejebringe midler til udlodning er det endvidere fondens formål at eje samtlige aktier i et af fondens stiftet holdingselskab, at købe, sælge og eje selskabsandele i andre selskaber inden for et eller flere af følgende områder

  • Forbrændings- og røgsugerteknologi, partikelfiltrering, varmegenindvinding af røggasser og luft,  varmepumpe -og køleteknologi samt indeklimarelaterede områder
  • Køb, salg, besiddelse, udvikling, opførelse og/eller udlejning af faste ejendom

Inden du ansøger

Inden du ansøger skal du være opmærksom på om du opfylder de krav, der er stillet for at få din ansøgning behandlet. 

Indsender du en ansøgning, til et formål vi ikke støtter, bliver din ansøgning ikke taget til overvejelse.

Du kan få en bedre forståelse for, hvilket formål vi støtter, ved at læse lidt om hvilket formål fonden tidligere har støttet.

Basale krav:

  • Dit projekt skal primært være indenfor/omkring Kerteminde kommune og/eller Fyn. 
  • Dit projekt skal være enten almennyttigt, velgørende eller forskningsbaseret. 
  • Dit projekt må ikke være til personlige formål, som rejser osv.
Uddeling af midler:
Fondens midler uddeles typisk 2 gange pr. år og ansøgninger behandles løbende. 
Uanset om din ansøgning godkendes til støtte eller ej, vil du modtage et svar efter behandlingen, det er således ikke nødvendigt at følge op på din ansøgning.  Vi kontakter dig såfremt vi har behov for yderligere information.
Ansøg om støtte her