Rynkeby Frikole

Rynkeby Friskole er en fri grundskole som tror på nærvær og forpligtende fællesskaber, og i den forbindelse ansøgte skolen om hjælp til at få diverse idrætsudstyr og -inventar til stor glæde for børnene på skolen.

Der blev i 2019 ansøgt om støtte, og i år 2020 blev der bevilliget 20.000 kroner til dette formål.