Ladby Skibslaug med tilknytning af Vikingemuseet Ladby, Lauget Ladbydragens bestyrelsen v/Egon Jensen

Ladby Skibslaug ansøgte om tilskud til nyt træningssejl til Ladbydragen, som ville glæde brugere af Ladbydragen. Træningssejlet er lavet af kunststof, og det syes hos en professionel sejlmager.

Der blev i 2020 ansøgt om støtte, og samme år blev der bevilliget 25.000 kroner til dette formål.