Birkelund Plejecenter

Teleslyngeanlæg til 5 opholdsrum hos Birkelund Plejecenter, med mulighed for tilslutning til Radio og TV til stor glæde for beboerne.

Der blev i 2018 ansøgt om hjælp til dette formål, og i år 2019 blev der bevilliget 60.000 kroner til plejecentrets formål. 

Birkelund Plejecenter